Înființare PFA / II / IF


Cu o gestionare eficientă, micii întreprinzători pot câștiga cu 10 pana la 25% mai mult decât un salariat obișnuit având avantajul unor cheltuieli cu contribuții sociale deductibile în condiții de plată egale a serviciilor prestate. În plus, ca profesionist, vei fi independent!
Serviciile oferite constau în redactarea documentelor necesare pentru sediul întreprinderii precum și autorizațiile necesare, asistarea clienților la Oficiul Registrului Comerțului și Administrația Financiară, pentru:
– înregistrare PFA (persoană fizică autorizată) / AF (asociație familială) / II (întreprindere individuală)
– Avizare și autorizare PFA/AF/II. După obținerea autorizației, sunt, la cerere, alături de clienții mei în toate operațiunile juridice necesare pentru dezvoltarea întreprinderii.
– Procedură de modificare a înregistrării PFA/AF/II
– Procedură de închidere a PFA/AF/II

Acte minime necesare înființării unui PFA/AF/II *
– actul de identitate
– documentele care atestă drepturile de folosință asupra sediului profesional/punctelor de lucru
– documente care atestă pregătirea/experiența profesională

*Firma unui profesionist, persoană fizică autorizată/asociație familială/întreprindere individuală, se compune din numele acestuia scris în întregime sau din numele și inițiala prenumelui acestuia, la care se adaugă sintagma “persoană fizică autorizată” sau PFA, ”asociație familială” sau AF, ”întreprindere individuală” sau II, după caz.

Asumă-ți riscul! Viața întreagă este un risc. Cel ce merge mai departe este, în general, cel care e dispus să facă și să îndrăznească-Dale Carnegie